dimarts, 1 de desembre de 2015

Disseny i creació de materials educatius

Molts materials educatius han de ser lliures o oberts per tal de que es puguin compartir. Els recursos que creem i dissenyem, són importants per tal de que s'adaptin a les nostres necessitats i a les necessitats dels nostres alumnes pel que fa a l'aprenentatge i l'ensenyament.
Per això hem de tenir presents els quatre tipus d'alumnes que podem tenir a la classe: els alumnes pràctics, motivacionals, pensadors i observadors.

També s'han de tenir en compte cinc conceptes o ítems relacionat amb: què és el que volem ensenyar, quan es durà a terme (si al principi o al final de la part teòrica), de quina manera volem fer servir el recurs (si es una història, preguntes, activitats experimentals), a quin tipus d'alumne va dirigit i on el durem a terme (si a classe, fent una excursió...).

Per tal de dissenyar els recursos és necessari decidir: el tema que tractarem, els objectius que volem aconseguir per mitjà de preguntes, quina plataforma farem servir per dur a terme les activitats d'aprenentatge i l'avaluació del procés o material.

També hem de mirar les llicencies que tenen les imatges, els videos o material que hem d'utilizar per crear el recurs, és a dir, si es poden modificar, si són d'ús comercial o si són lliures.

Volem concloure, que tots aquests aspectes són importants per tal de que hi hagi una bona creació i utilització dels recursos i materials educatius que hem de fer servir a l'aula. Per això, és necessari que tots els recursos es puguin compartir per tal de que tothom tingui accés i adaptar-los de la manera més útil possible, aixi com també, es puguin agafar diverses coses dels diferents recursos que tinguem sobre un mateix tema.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada